Nieuwe samenwerkingspartner!

Woningstichting Putten heeft ervoor gekozen om voor hun aanzienlijke investeringsportefeuille gebruik te maken van de diensten van Q-ESTATE, waarbij Q-ESTATE als flexibele schil toegevoegd wordt aan de afdeling Vastgoed voor de ontwikkeling van vastgoed tot en met het begeleiden van de uitvoering hiervan.

Woningstichting Putten is een middelgrote corporatie met ruim 2000 verhuureenheden en in verhouding slechts 14,5 fte aan medewerkers. Dit gaat goed door de zeer betrokken, professionele en pragmatische aanpak van de organisatie voor al het reguliere werk.

Door de gewenste toevoeging van zo'n 230 woningen over de komende jaren wil Woningstichting Putten zich zowel goed voorbereiden op de nodige organisatorische ontwikkeling om deze uitbreiding op het bestaande bezit te beheren, alsmede zekerstellen dat er nu voldoende projectcapaciteit is om de investeringsportefeuille te beheren en duurzaam te realiseren. Er dient voldoende tijd te zijn om keuzen te overwegen en goede besluiten te nemen, zeker ook met belangrijke ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, circulair en natuurlijk bouwen, flex- en woonzorgconcepten etc., waarbij Woningstichting Putten in control wil blijven.

Met jarenlange ervaring in de corporatiesector biedt Q-ESTATE Woningstichting Putten een team van managers en professionals die collegiaal en deskundig ingezet kunnen worden als flexibele operationele schil en waar gewenst ook ingezet kunnen worden bij strategische vraagstukken. We voorzien in de kwaliteits- en capaciteitsvragen van onze opdrachtgevers, waar we als een tandem mee samenwerken en waarbij we kennis en netwerken meenemen.

Met veel enthousiasme zijn we begin september gelijk begonnen aan deze nieuwe samenwerking! In oktober is een projectenoverzicht opgesteld met de gewenste inzet. De door Q-ESTATE te leveren inzet zal de komende periode regelmatig onderwerp van gesprek zijn en afgestemd worden op de projectportefeuille en wensen van de opdrachtgever.
Q-ESTATE gaat als partner van haar opdrachtgevers voor de relatie en voor kwaliteit.

Referenties

 • Nijhuis
 • Wonen Noordwest Friesland
 • Gemeente Enschede
 • Actys
 • Openbaar Belang Zwolle
 • Credit Suisse
 • Woningstichting Barneveld
 • CBRE
 • Eemland wonen
 • Gemeente Heerenveen
 • Woonstad Rotterdam
 • Heijmans
 • Woonmensen
 • Gemeente Beverwijk
 • Gemeente Leeuwarderadeel
 • Rijksvastgoedbedrijf
 • SWZ
 • Wonen Delden
 • Woonstede
 • Woningstichting Leusden
 • AB Vakwerk
 • Driestar
 • Hogeschool Utrecht
 • DeltaWonen
 • Woningstichting Putten
 • Woningstichting Nijkerk
 • Ons Huis Apeldoorn
 • De Goede Woning Rijssen
 • Gemeenrte Leeuwarden
 • Jones Lang LaSalle
 • Woonzorg
 • ING Real Estate