Projectmanagement

Het vertalen en managen van uw huisvestingsbehoefte naar locatie, ontwerp en realisatie

In ons werk komen we het woord project veelvuldig en in tal van samenstellingen tegen. Sterker nog, projecten zijn ons werk. Ze kenmerken zich door een enorme diversiteit en tegelijk is er een aantal overeenkomsten:

 • Ieder project is uniek. In omvang, tijd en in relatie met de opdrachtgever.
 • Een project heeft een duidelijk aanwijsbaar begin en eind. Zowel in tijd als in resultaat.
 • Voor een goed verloop van het project dient een toegespitste en toegewijde projectorganisatie te worden opgericht.
 • Elk project heeft te maken met een eigen budget en financiële administratie.
 • Q-ESTATE maakt werk van uw project. Groot of klein en van begin tot eind.

Zorg voor uw project

Succesvol projectmanagement vraagt om professionals die keer op keer, met kennis van zaken en volgens een vastomlijnd projectplan te werk gaan zonder star te zijn. Q-ESTATE biedt vakkundige projectmanagers die de taal spreken van de betrokken partijen. Van u als opdrachtgever, maar ook die van partners zoals de architect, de installatieadviseur, de constructeur, de overheid, de omwonenden et cetera. Een Q-ESTATE projectmanager creëert sfeer in het team en managet van A tot Z. Hij zorgt voor structuur, motiveert de teamleden, inventariseert de belangen en risico’s en bewaakt de GOKIT.

Gezamenlijk denken

Het vertalen van uw huisvestingsbehoefte naar locatie, ontwerp, beschikbare middelen en realisatie vraagt om een integrale projectbenadering. Onze werkwijze maakt het mogelijk om over de verschillende fasen heen te kijken en alle benodigde kennis aan tafel te krijgen. Dit vergt een grondige kennis van de latente en uitgesproken wensen van de verschillende gebruikersgroepen. Maar ook een visie op trends en ontwikkelingen. Q-ESTATE organiseert kennis en kunde in een projectteam waarin gezamenlijk denken centraal staat. Op die manier kunnen wij anticiperen op de toekomst en het de uiteindelijke vastgoedgebruikers op een duurzame manier naar de zin maken.

Vertrouwenspersoon in alle stadia

Onze projectmanagers kunnen al in een vroeg stadium bij het project betrokken worden. Bijvoorbeeld door samen met de opdrachtgever het programma van eisen op te stellen en te assisteren bij de selectie van adviseurs en uitvoerende partijen. Wij treden op als vertrouwenspersoon van de opdrachtgever en begeleiden - vaak in samenwerking met een bouwkostendeskundige - het ontwerpproces en de aanbestedingsprocedure. Ook tijdens de bouw behartigen onze projectmanagers uw belangen als opdrachtgever. Q-ESTATE verzorgt graag uw vastgoedontwikkeling. Dat kan volledig, maar ook gefaseerd.

Referenties

 • Gemeente Beverwijk
 • Woonstad Rotterdam
 • Woningstichting Nijkerk
 • Gemeente Heerenveen
 • Actys
 • Eemland wonen
 • CBRE
 • Heijmans
 • Rijksvastgoedbedrijf
 • SWZ
 • DeltaWonen
 • Jones Lang LaSalle
 • Ons Huis Apeldoorn
 • Credit Suisse
 • Woonstede
 • Woningstichting Barneveld
 • Driestar
 • Woningstichting Leusden
 • Gemeente Enschede
 • Woonzorg
 • Openbaar Belang Zwolle
 • Woningstichting Putten
 • Gemeenrte Leeuwarden
 • Hogeschool Utrecht
 • De Goede Woning Rijssen
 • AB Vakwerk
 • ING Real Estate
 • Wonen Delden
 • Gemeente Leeuwarderadeel
 • Nijhuis
 • Woonmensen
 • Wonen Noordwest Friesland