Procesmanagement

Het analyseren, begeleiden en evalueren van complexe bestuurlijke processen

Bij vastgoed(her)ontwikkeling heeft u te maken met complexe trajecten en een grote diversiteit aan betrokken partijen die ieder hun eigen belang hebben. Goed procesmanagement regisseert al deze belangen in de dynamiek van de omgeving. Door draagvlak te zoeken, door om te gaan met bestaande kaders of door deze juist te overschrijden, kan een procesmanager weerstanden overwinnen en impasses voorkomen.

Specialisten in complexe processen

Het analyseren, begeleiden en evalueren van complexe processen vraagt om een vakkundige procesmanager. Q-ESTATE biedt managers met verstand van zaken en gevoel voor onderlinge verhoudingen. Door te zoeken naar gezaghebbende en kwalitatief hoogwaardige oplossingen, kunnen zij voorkomen dat het traject verzandt of zich ontwikkelt tot een project dat slechts uit 'grijze' compromissen bestaat.

Periferie van onzekerheden

Daar waar bij projectmanagement het eindresultaat gedefinieerd kan worden, bevindt procesmanagement zich in de periferie hiervan. Plannen hebben vaak nog een grote onzekerheid, beleidsdoelen zijn niet altijd even helder, het beoogde resultaat is nog slechts vaag omschreven en de inzet van middelen is nog niet vastgesteld.

Een procesmanager van Q-ESTATE kan goed en uiterst zorgvuldig met deze onzekerheden omgaan. Hij ondersteunt bij het verwerven van draagvlak, het overwinnen van weerstanden en het voorkomen van impasses. Dankzij jarenlange ervaring is hij in staat om structuur aan te brengen en het proces te ordenen in logische processtappen. Q-ESTATE levert flexibele procesmanagers. Zij gaan moeiteloos om met trajecten waarin voortdurend wordt geschakeld tussen beheersing en dynamiek, ratio en emotie of inhoud en proces.

Van initiatief tot realisatie

Al bij de beoordeling van initiatieven let Q-ESTATE op de gevestigde belangen en de brede meerwaarde die een nieuwe project moet bieden aan de omgeving. Verbetering van de stedenbouwkundige situatie en de kwaliteit van het beeld kunnen net zo belangrijk zijn als maatschappelijke meerwaarde en integratie van verschillende functies van een project. Q-ESTATE toetst uw initiatieven op basis van al deze verschillende uitgangspunten en scherpt plannen waar nodig aan tot ze voldoen aan de criteria. Is dat punt bereikt, dan zijn wij een uiterst efficiënt en slagvaardig partner in de daadwerkelijke realisatie van het project!

Referenties

 • Openbaar Belang Zwolle
 • Hogeschool Utrecht
 • Gemeente Beverwijk
 • Woonmensen
 • Gemeente Leeuwarderadeel
 • Woonstad Rotterdam
 • Wonen Noordwest Friesland
 • Jones Lang LaSalle
 • Credit Suisse
 • Gemeente Enschede
 • Woningstichting Barneveld
 • DeltaWonen
 • Woonzorg
 • Nijhuis
 • Rijksvastgoedbedrijf
 • Heijmans
 • Woningstichting Leusden
 • Woningstichting Putten
 • Actys
 • CBRE
 • Woonstede
 • Driestar
 • SWZ
 • Eemland wonen
 • Wonen Delden
 • Ons Huis Apeldoorn
 • Gemeenrte Leeuwarden
 • AB Vakwerk
 • ING Real Estate
 • Woningstichting Nijkerk
 • Gemeente Heerenveen
 • De Goede Woning Rijssen