Bouwkundig advies

Bouwtechnische advisering

Bij het toetsen van uw bouwplannen kunnen wij u als onafhankelijke en deskundige partij met een second opinion ondersteunen. Dat kan al vanaf de initiatieffase. Bijvoorbeeld door het beoordelen van de ontwerpuitgangspunten of advies over de bouwmethodiek. Ook bij een eventuele geschillen tussen de opdrachtgever en uitvoerende partij zijn wij in staat om de situatie onafhankelijk te beoordelen en hierover te rapporteren.

Aankoopinspectie

Bij aankoop van een gebouw is het noodzakelijk om inzicht te krijgen in de bouwtechnische staat. Q-ESTATE verzorgt onafhankelijke bouwkundige en installatietechnische inspecties. Wij beoordelen de technische staat (bouwkundig en installatietechnisch), de functionaliteit, de omgevingskwaliteit en attenderen u - indien nodig - op juridische of bouwkundige kwesties die nader onderzoek vergen. Wij rapporteren met praktische informatie en ondersteunen zo uw onderhandelingen met de verkopende partij.

Bouwkostenmanagement

Q-ESTATE is een betrouwbaar partner in uw bouwkostenmanagement. Met investerings- en exploitatieramingen kunnen wij het benodigde budget bepalen en de haalbaarheid van een plan al in de initiatieffase toetsen. Met het doorrekenen van verschillende ontwerpvarianten geven wij inzicht in de financiële mogelijkheden. Door in de ontwerp- en realisatiefase continu bouwkosten te ramen beperken wij uw projectrisico’s.

Referenties

 • Gemeente Enschede
 • Woningstichting Nijkerk
 • Actys
 • ING Real Estate
 • Driestar
 • Nijhuis
 • Eemland wonen
 • DeltaWonen
 • Woonzorg
 • Wonen Delden
 • Openbaar Belang Zwolle
 • Woningstichting Barneveld
 • CBRE
 • Wonen Noordwest Friesland
 • Woningstichting Leusden
 • Heijmans
 • Woningstichting Putten
 • De Goede Woning Rijssen
 • Credit Suisse
 • Jones Lang LaSalle
 • Gemeente Beverwijk
 • Woonstede
 • Ons Huis Apeldoorn
 • Gemeenrte Leeuwarden
 • Rijksvastgoedbedrijf
 • Woonstad Rotterdam
 • AB Vakwerk
 • SWZ
 • Gemeente Leeuwarderadeel
 • Woonmensen
 • Hogeschool Utrecht
 • Gemeente Heerenveen