Wonen Delden kiest voor Q-ESTATE

Wonen Delden kiest voor Q-ESTATE als vastgoedadviseur ter ondersteuning bij een aantal nieuwbouwontwikkelingen. Wonen Delden is een kleinschalige corporatie met ongeveer 800 verhuureenheden en kiest bewust om specialistische kennis in te huren. De komende jaren staat een aantal projecten, voornamelijk nieuwbouw, gepland waar Wonen Delden zelf de ontwikkelaar is of wordt, of waar zij een aantal woningen van een ontwikkeling afnemen.

Op dit moment adviseert en faciliteert Q-ESTATE Wonen Delden tijden de initiatieffase van zo'n eigen ontwikkeling. Wij leveren de input om een scenariokeuze te maken. Vervolgens zullen de verschillende fasen van het project worden doorlopen. Wonen Delden geeft hiermee invulling aan de uitgangspunten vanuit de meerjareninvesteringsbegroting, de beleidsvisie en de portefeuillestrategie.

Elke fase in het traject vraagt een specifiek specialisme. Q-ESTATE kan gedurende het volledige ontwikkel- en uitvoeringstraject tot en met oplevering en nazorg Wonen Delden, maar ook u, faciliteren.
De huidige fase vraagt om een Projectontwikkelaar, ondersteunt met een Projectmanager. Later in het traject zal het project behoefte hebben aan een Projectleider die scherp stuurt op planning, doelstellingen en budgetbewaking. Tijdens de realisatiefase kunnen wij een directievoerder / bouwtoezichthouder het werk laten begeleiden en, naar wens van de opdrachtgever, ontzorgen tot en met het onderhouden van individueel contact met toekomstige bewoners.

Wij vertrouwen erop dat we met Wonen Delden een uitermate tevreden nieuwe opdrachtgever hebben en dat wij als "preferred supplier" een langjarige relatie zijn gestart. Want dat is waar we graag voor willen staan! Gedurende langere tijd als vastgoedadviseur betrokken zijn en blijven en onze meerwaarde kunnen laten zien.

Referenties

 • Openbaar Belang Zwolle
 • Heijmans
 • Gemeente Heerenveen
 • Eemland wonen
 • Gemeente Enschede
 • Woonstad Rotterdam
 • Credit Suisse
 • SWZ
 • Wonen Noordwest Friesland
 • De Goede Woning Rijssen
 • Woningstichting Putten
 • Woonmensen
 • Nijhuis
 • Gemeenrte Leeuwarden
 • Ons Huis Apeldoorn
 • Gemeente Beverwijk
 • Woningstichting Leusden
 • Gemeente Leeuwarderadeel
 • Rijksvastgoedbedrijf
 • Woningstichting Nijkerk
 • Actys
 • Woonzorg
 • Driestar
 • Wonen Delden
 • AB Vakwerk
 • ING Real Estate
 • Woonstede
 • Woningstichting Barneveld
 • Jones Lang LaSalle
 • DeltaWonen
 • Hogeschool Utrecht
 • CBRE