RVV nieuwbouw 2020

Voor diverse woningbouwcorporaties, waaronder Ons Huis, Wonen Delden, Woningstichting Barneveld en de Woonmensen verzorgen wij de aanvragen in het kader van de Regeling Vermindering Verhuurderheffing (RVV) nieuwbouw 2020.

Op 31 januari 2017 nam de Eerste Kamer het wetsvoorstel aan voor de wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II. Aanleiding was de evaluatie van de verhuurderheffing. De RVV komt voort uit het Woonakkoord.
Met deze regeling kunnen belastingplichtige verhuurders fiscale vermindering krijgen op de verhuurderheffing bij de bouw of verbouw van woningen met een huurprijs tot en met de eerste aftoppingsgrens, verbouw van woningen, sloop van woningen in krimpgebieden of transformatie van vastgoed naar woonfunctie.
Op 2 januari 2020 is de RVV nieuwbouw 2020 geopend voor het aanmelden van voorgenomen investeringen en sluit per 1 juli 2020.

Namens de corporaties hebben wij de voorlopige investeringsverklaringen van hun sociale woningbouwprojecten voor de komende vijf jaar aangevraagd. Na oplevering van deze projecten zullen we de definitieve investeringsverklaringen aanvragen. Woningstichting Barneveld hebben we voor ruim 300 nieuwbouw verhuureenheden RVV aangevraagd. Na verlening van deze investeringsverklaringen resulteert dit in een afdrachtsvermindering tot € 25.000 per verhuureenheid op aangifte verhuurderheffing.
Tevens hebben we voor een aantal projecten de reeds verleende voorlopige investeringsverklaringen op basis van de RVV nieuwbouw 2017 omgezet naar een aanvraag onder de voorwaarden van RVV nieuwbouw 2020, waarmee de corporaties in aanmerking komen voor hogere heffingsverminderingen.

Wilt u meer informatie over deze regeling of wat Q-ESTATE voor uw organisatie kan betekenen? Neem gerust contact met ons op.

Referenties

 • Gemeente Heerenveen
 • Woonmensen
 • DeltaWonen
 • Wonen Noordwest Friesland
 • Woningstichting Barneveld
 • Woonstede
 • Gemeente Leeuwarderadeel
 • Woonzorg
 • Woningstichting Nijkerk
 • Openbaar Belang Zwolle
 • Wonen Delden
 • Woningstichting Leusden
 • Eemland wonen
 • Hogeschool Utrecht
 • Woonstad Rotterdam
 • Heijmans
 • CBRE
 • Gemeenrte Leeuwarden
 • Credit Suisse
 • Ons Huis Apeldoorn
 • Driestar
 • AB Vakwerk
 • De Goede Woning Rijssen
 • Gemeente Enschede
 • SWZ
 • ING Real Estate
 • Actys
 • Woningstichting Putten
 • Jones Lang LaSalle
 • Gemeente Beverwijk
 • Rijksvastgoedbedrijf
 • Nijhuis