Wonen Delden kiest voor Q-ESTATE

Wonen Delden kiest voor Q-ESTATE als vastgoedadviseur ter ondersteuning bij een aantal nieuwbouwontwikkelingen. Wonen Delden is een kleinschalige corporatie met ongeveer 800 verhuureenheden en kiest bewust om specialistische kennis in te huren. De komende jaren staat een aantal projecten, voornamelijk nieuwbouw, gepland waar Wonen Delden zelf de ontwikkelaar is of wordt, of waar zij een aantal woningen van een ontwikkeling afnemen.

Op dit moment adviseert en faciliteert Q-ESTATE Wonen Delden tijden de initiatieffase van zo'n eigen ontwikkeling. Wij leveren de input om een scenariokeuze te maken. Vervolgens zullen de verschillende fasen van het project worden doorlopen. Wonen Delden geeft hiermee invulling aan de uitgangspunten vanuit de meerjareninvesteringsbegroting, de beleidsvisie en de portefeuillestrategie.

Elke fase in het traject vraagt een specifiek specialisme. Q-ESTATE kan gedurende het volledige ontwikkel- en uitvoeringstraject tot en met oplevering en nazorg Wonen Delden, maar ook u, faciliteren.
De huidige fase vraagt om een Projectontwikkelaar, ondersteunt met een Projectmanager. Later in het traject zal het project behoefte hebben aan een Projectleider die scherp stuurt op planning, doelstellingen en budgetbewaking. Tijdens de realisatiefase kunnen wij een directievoerder / bouwtoezichthouder het werk laten begeleiden en, naar wens van de opdrachtgever, ontzorgen tot en met het onderhouden van individueel contact met toekomstige bewoners.

Wij vertrouwen erop dat we met Wonen Delden een uitermate tevreden nieuwe opdrachtgever hebben en dat wij als "preferred supplier" een langjarige relatie zijn gestart. Want dat is waar we graag voor willen staan! Gedurende langere tijd als vastgoedadviseur betrokken zijn en blijven en onze meerwaarde kunnen laten zien.

Referenties

 • AB Vakwerk
 • Ons Huis Apeldoorn
 • Woningstichting Nijkerk
 • Gemeente Enschede
 • Actys
 • Heijmans
 • Nijhuis
 • CBRE
 • Gemeenrte Leeuwarden
 • Wonen Noordwest Friesland
 • Woonstad Rotterdam
 • De Goede Woning Rijssen
 • Driestar
 • Jones Lang LaSalle
 • Woonstede
 • SWZ
 • Gemeente Beverwijk
 • Woningstichting Leusden
 • Gemeente Heerenveen
 • Openbaar Belang Zwolle
 • Credit Suisse
 • Eemland wonen
 • DeltaWonen
 • Hogeschool Utrecht
 • Woonzorg
 • Wonen Delden
 • Rijksvastgoedbedrijf
 • ING Real Estate
 • Gemeente Leeuwarderadeel
 • Woningstichting Barneveld
 • Woonmensen
 • Woningstichting Putten