Planonderzoek, haalbaarheidsonderzoek

Wat zijn de mogelijkheden van een gebied of locatie? Hoe kunnen we hieraan onze invulling geven? Voor het onderzoeken van deze essentiële zaken voert Q-ESTATE een planonderzoek uit. Op basis van planologische uitgangspunten van hogere of lagere overheden, economische en sociale aspecten worden in dit onderzoek mogelijke invullingen aangedragen. Vervolgens wordt hierop een haalbaarheidsstudie uitgevoerd.

Ook bij het beoordelen van reeds opgestelde ontwerpplannen kan Q-ESTATE u ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld gericht op de lay-out, de financiële haalbaarheid en/of de te verwachten marktvraag.

Referenties

 • Wonen Noordwest Friesland
 • DeltaWonen
 • Ons Huis Apeldoorn
 • Woningstichting Barneveld
 • Openbaar Belang Zwolle
 • Hogeschool Utrecht
 • Gemeente Enschede
 • Gemeente Beverwijk
 • Gemeente Leeuwarderadeel
 • De Goede Woning Rijssen
 • Jones Lang LaSalle
 • Woonzorg
 • Woonstede
 • Heijmans
 • Driestar
 • Eemland wonen
 • Woningstichting Leusden
 • Nijhuis
 • AB Vakwerk
 • CBRE
 • Woonstad Rotterdam
 • Credit Suisse
 • Actys
 • Rijksvastgoedbedrijf
 • Gemeenrte Leeuwarden
 • Woonmensen
 • Woningstichting Nijkerk
 • Gemeente Heerenveen
 • SWZ