Planonderzoek, haalbaarheidsonderzoek

Wat zijn de mogelijkheden van een gebied of locatie? Hoe kunnen we hieraan onze invulling geven? Voor het onderzoeken van deze essentiële zaken voert Q-ESTATE een planonderzoek uit. Op basis van planologische uitgangspunten van hogere of lagere overheden, economische en sociale aspecten worden in dit onderzoek mogelijke invullingen aangedragen. Vervolgens wordt hierop een haalbaarheidsstudie uitgevoerd.

Ook bij het beoordelen van reeds opgestelde ontwerpplannen kan Q-ESTATE u ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld gericht op de lay-out, de financiële haalbaarheid en/of de te verwachten marktvraag.

Referenties

 • Gemeente Leeuwarderadeel
 • Woningstichting Barneveld
 • Heijmans
 • DeltaWonen
 • Rijksvastgoedbedrijf
 • Actys
 • Woonzorg
 • Gemeente Heerenveen
 • Openbaar Belang Zwolle
 • Driestar
 • Jones Lang LaSalle
 • Hogeschool Utrecht
 • AB Vakwerk
 • Woningstichting Nijkerk
 • Wonen Noordwest Friesland
 • De Goede Woning Rijssen
 • Gemeenrte Leeuwarden
 • Credit Suisse
 • Woonstad Rotterdam
 • Ons Huis Apeldoorn
 • Woonstede
 • CBRE
 • SWZ
 • Eemland wonen
 • Gemeente Enschede
 • Woningstichting Leusden
 • Gemeente Beverwijk