Planonderzoek, haalbaarheidsonderzoek

Wat zijn de mogelijkheden van een gebied of locatie? Hoe kunnen we hieraan onze invulling geven? Voor het onderzoeken van deze essentiële zaken voert Q-ESTATE een planonderzoek uit. Op basis van planologische uitgangspunten van hogere of lagere overheden, economische en sociale aspecten worden in dit onderzoek mogelijke invullingen aangedragen. Vervolgens wordt hierop een haalbaarheidsstudie uitgevoerd.

Ook bij het beoordelen van reeds opgestelde ontwerpplannen kan Q-ESTATE u ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld gericht op de lay-out, de financiële haalbaarheid en/of de te verwachten marktvraag.

Referenties

 • Openbaar Belang Zwolle
 • AB Vakwerk
 • Gemeente Leeuwarderadeel
 • Eemland wonen
 • Wonen Noordwest Friesland
 • Hogeschool Utrecht
 • Woonstede
 • DeltaWonen
 • SWZ
 • Rijksvastgoedbedrijf
 • Woonzorg
 • Woonstad Rotterdam
 • Woningstichting Leusden
 • Heijmans
 • Gemeenrte Leeuwarden
 • Driestar
 • De Goede Woning Rijssen
 • Gemeente Heerenveen
 • CBRE
 • Gemeente Beverwijk
 • Woningstichting Barneveld
 • Woningstichting Nijkerk
 • Jones Lang LaSalle
 • Gemeente Enschede
 • Actys
 • Ons Huis Apeldoorn
 • Credit Suisse