Bouwkundig advies

Bouwtechnische advisering

Bij het toetsen van uw bouwplannen kunnen wij u als onafhankelijke en deskundige partij met een second opinion ondersteunen. Dat kan al vanaf de initiatieffase. Bijvoorbeeld door het beoordelen van de ontwerpuitgangspunten of advies over de bouwmethodiek. Ook bij een eventuele geschillen tussen de opdrachtgever en uitvoerende partij zijn wij in staat om de situatie onafhankelijk te beoordelen en hierover te rapporteren.

Aankoopinspectie

Bij aankoop van een gebouw is het noodzakelijk om inzicht te krijgen in de bouwtechnische staat. Q-ESTATE verzorgt onafhankelijke bouwkundige en installatietechnische inspecties. Wij beoordelen de technische staat (bouwkundig en installatietechnisch), de functionaliteit, de omgevingskwaliteit en attenderen u - indien nodig - op juridische of bouwkundige kwesties die nader onderzoek vergen. Wij rapporteren met praktische informatie en ondersteunen zo uw onderhandelingen met de verkopende partij.

Bouwkostenmanagement

Q-ESTATE is een betrouwbaar partner in uw bouwkostenmanagement. Met investerings- en exploitatieramingen kunnen wij het benodigde budget bepalen en de haalbaarheid van een plan al in de initiatieffase toetsen. Met het doorrekenen van verschillende ontwerpvarianten geven wij inzicht in de financiële mogelijkheden. Door in de ontwerp- en realisatiefase continu bouwkosten te ramen beperken wij uw projectrisico’s.

Referenties

 • Woonstad Rotterdam
 • CBRE
 • Gemeente Leeuwarderadeel
 • AB Vakwerk
 • Ons Huis Apeldoorn
 • Actys
 • Woonzorg
 • SWZ
 • Hogeschool Utrecht
 • Wonen Noordwest Friesland
 • Woonstede
 • Woningstichting Leusden
 • Rijksvastgoedbedrijf
 • Credit Suisse
 • Heijmans
 • De Goede Woning Rijssen
 • Gemeente Enschede
 • Driestar
 • DeltaWonen
 • Gemeente Beverwijk
 • Woningstichting Nijkerk
 • Jones Lang LaSalle
 • Openbaar Belang Zwolle
 • Woningstichting Barneveld
 • Eemland wonen
 • Gemeenrte Leeuwarden
 • Gemeente Heerenveen