Transformatiewijzer voor leegstaande kantoren

Met het recentelijk verschijnen van de Transformatiewijzer (SBR) heeft Q-ESTATE nog meer tools in huis om uw (leegstaande) kantoorgebouw(en) om te vormen tot woningen.

Aan de hand van eenvoudige rekentools kunnen wij in een vroegtijdig stadium de haalbaarheid toetsen van de transformatie van uw gebouw. Zeker met de huidige (afnemende) vraag naar kantoorruimte en de toenemende vraag naar woonruimte is transformatie zeer aantrekkelijk!

Met onze expertise in zowel bedrijfshuisvesting als woningbouw ondersteunen wij u graag om uw belegging rendabel te houden!

Oplevering bijzonder woningbouwproject 'Leesonhof' te Ederveen

Eind deze maand is de laatste woning van project 'Leesonhof' te Ederveen feestelijk opgeleverd. Leesonhof bestaat uit 23 koop- en 10 huurwoningen en is gesitueerd op een inbreidingslocatie vlakbij het centrum van Ederveen.

Leesonhof is in meerdere opzichten bijzonder. Het bestaat uit eengezinswoningen, woningen voor senioren en appartementen, waarvan er geen één gelijk zal zijn aan de ander. De nieuwe bewoners bepalen zelf de samenstelling, de indeling en de aankleding. Tweederde van de woningen krijgt het etiket 'Vrijekeuswoning'. De bewoners van deze woningen hadden zelfs de keus tussen huren of kopen.

Woonstede is in oktober 2008 begonnen met de bouw van Leesonhof. Vanuit Q-ESTATE is Jan Roelof Hofstra namens Woonstede als directievoerder verantwoordelijk voor de kwaliteit, planning en financiën van dit project.

Q-ESTATE verwerft opdracht van Credit Suisse

Deze week hebben wij een opdracht gekregen van de Duitse belegger Credit Suisse Kapitalanlagegesellschaft mbH om haar te begeleiden in de herontwikkeling van een kantoorgebouw in Den Haag.

Tezamen met haar Nederlandse vertegenwoordiging, Urban Properties, verzorgen wij het procesmanagement in dit uitdagende traject. Met onze technische achtergrond als bagage, maar zeker ook onze expertise in gemeentelijke procedures, ontwerptrajecten en huur- & verhuurzaken gaan wij ervoor om voor deze opdrachtgever een prachtige ontwikkeling te realiseren!

't Hoogste Punt van 't Hoge Huis te Zwolle in zicht

't Hoge Huis bereikte haar hoogste punt!
Begin 2010 is het hele complex gereed en kunnen de 40 appartementen bewoond worden. De toekomstige bewoners zijn al in beeld en konden tijdens de festiviteiten rondom het hoogste punt een eerste blik werpen in de appartementen op de begane grond. De bouw vordert gestaagd. Het eerste spant van ’t Hoge Huis werd geplaatst, zodat op dat moment ook echt het hoogste punt is bereikt.

SWZ is in augustus 2008 begonnen met de bouw van 't Hoge Huis op de hoek van de Bonkenhavelaan en de Canneveltstraat. Q-ESTATE is door SWZ ingeleend voor het projectmanagement met de verantwoordelijkheid van aanbesteding tot en met oplevering.

't Hoge Huis bestaat uit 40 appartementen met zorg. De zorg gaat vanuit zorg- en servicecentrum "het Zonnehuis" geleverd worden door de Zorgcombinatie Zwolle. In dit complex komen 5 verschillende typen appartementen, zowel sociale huur als riant wonen. Ook komt er een ruimte met mooi terras waar de bewoners gebruik van kunnen maken. Tevens is er een overdekte garage. Met dit project levert SWZ samen met de Zorgcombinatie Zwolle een belangrijke bijdrage aan meer zorgappartementen in de stad.

Energielabels, hoe zit dat nu eigenlijk?

Kredietcrisis, milieumaatregelen, CO2-uitstoot, Kyoto-verdragen etc. Er is veel aan de hand momenteel. Wij doen alvast een poging om iets meer inzicht te verschaffen in de wereld van de energielabels.

Sinds 1 januari 2008 is het in Nederland verplicht bij iedere transactie van een woning of utiliteitsgebouw ouder dan 10 jaar een energielabel aan de nieuwe gebruiker te overhandigen. Bij een gebouw jonger dan 10 jaar volstaat een EPC-berekening. Woningcorporaties hoeven overigens pas sinds 1 januari 2009 te voldoen aan deze verplichting.

Anders dan bij apparaten en auto's gaat het bij woningen om een relatieve waardering. Gelijksoortige woningen worden met elkaar vergeleken op het gebied van isolatie en energiebehoefte. Vanwege de grote verscheidenheid van vastgoed en lokale klimaatomstandigheden wordt in Nederland, o.a. onder druk van Vereniging Eigen Huis (VEH), gewerkt aan verfijning van het energielabel.

Op het gebied van energielabels heerst echter onduidelijkheid, welke labels en methoden zijn er? Zijn er, naast het Nederlandse energielabel, methodieken die ook worden geaccepteerd door de Nederlandse overheid? Navraag bij het ministerie van VROM gaf ons nog niet voldoende helderheid In onze nieuwsbrief hebben we een overzicht van de verschillende methodieken gepubliceerd.

Officiële opening MFA 'Waterwijk' te Beverwijk

De Multifunctionele Accommodatie (MFA) 'Waterwijk' is op 5 maart 2009 officieel en feestelijk geopend door wethouder Fred Mosk (Beverwijk) en wethouder Odd Wagner (Heemskerk). MFA 'Waterwijk' ligt centraal gesitueerd in de uitbreidingslocatie Broekpolder te Beverwijk.

Q-ESTATE is door gemeente Beverwijk ingeschakeld om te adviseren en te bemiddelen bij de realisatie en ingebruikname van dit complex.

In MFA 'Waterwijk' zijn onder andere twee basisscholen, een sporthal, een peuterspeelzaal, een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang ondergebracht.
Betrokkenen, omwonenden en genodigden waren bij de opening aanwezig.

Referenties

 • Driestar
 • Gemeente Enschede
 • Gemeente Heerenveen
 • Actys
 • De Goede Woning Rijssen
 • Credit Suisse
 • Woningstichting Leusden
 • Woningstichting Barneveld
 • Rijksvastgoedbedrijf
 • Heijmans
 • Wonen Noordwest Friesland
 • Woningstichting Nijkerk
 • Jones Lang LaSalle
 • Gemeente Beverwijk
 • Woonstad Rotterdam
 • Gemeenrte Leeuwarden
 • Woonzorg
 • DeltaWonen
 • Gemeente Leeuwarderadeel
 • Openbaar Belang Zwolle
 • Ons Huis Apeldoorn
 • AB Vakwerk
 • SWZ
 • CBRE
 • Hogeschool Utrecht
 • Eemland wonen
 • Woonstede