Warme opnames Groot Onderhoud 'complex 14' te Rijssen

Momenteel worden de zogenaamde 'warme opnames' van complex 14 in Rijssen verricht. Tijdens deze opnames wordt per woning vastgesteld welke werkzaamheden nodig zijn.
Complex 14 bestaat uit 68 huurwoningen uit de jaren '50, gelegen aan de Gravenstraat, De Bleijdestraat, Vennekesgaarden, Nassaustraat, Prinsenstraat, Prins Bernhardstraat, Prins Hendrikstraat, Marijkestraat en Graaf Ottostraat.

Na de vooropnames en de aanbestedingsprocedure namens christelijke woningstichting De Goede Woning te hebben verzorgd, verzorgt Q-ESTATE tijdens de uitvoeringsfase de directievoering en het toezicht. De bouwkundige werkzaamheden worden uitgevoerd door bouwbedrijf Vastbouw Oost uit Rijssen.

De onderhouds- en verbeterwerkzaamheden starten in december 2010. Dit betreffen hoofdzakelijk werkzaamheden aan de buitenkant van de woning. Te denken valt aan energiebesparende maatregelen aan de buitenschil, dak- en gevelreparaties, vervangen buitenriolering en kozijnen, verhogen veiligheid conform PKVW etc.

De werkzaamheden zullen volgens planning nog vóór de bouwvak van 2011 zijn afgerond.

4 jaar Q-ESTATE

Op 1 april 2006 zag Q-ESTATE het levenslicht. Sinds die tijd zijn wij actief in de wereld van bouw & vastgoed. Toen wij hiermee startten hadden we nooit kunnen bevroeden dat onze sector door zo'n 'rollercoaster' zou gaan.

Inmiddels zien wij met het stijgen van de buitentemperatuur ook het aanbod aan werk weer iets toenemen. Met een afgeslankte organisatie kunnen wij deze turbulente tijd aan en zullen wij er alles aan doen om ook uw vastgoed met de grootste zorg te omringen en het project gezamenlijk succesvol te voltooien.

Transformatiewijzer voor leegstaande kantoren

Met het recentelijk verschijnen van de Transformatiewijzer (SBR) heeft Q-ESTATE nog meer tools in huis om uw (leegstaande) kantoorgebouw(en) om te vormen tot woningen.

Aan de hand van eenvoudige rekentools kunnen wij in een vroegtijdig stadium de haalbaarheid toetsen van de transformatie van uw gebouw. Zeker met de huidige (afnemende) vraag naar kantoorruimte en de toenemende vraag naar woonruimte is transformatie zeer aantrekkelijk!

Met onze expertise in zowel bedrijfshuisvesting als woningbouw ondersteunen wij u graag om uw belegging rendabel te houden!

Oplevering bijzonder woningbouwproject 'Leesonhof' te Ederveen

Eind deze maand is de laatste woning van project 'Leesonhof' te Ederveen feestelijk opgeleverd. Leesonhof bestaat uit 23 koop- en 10 huurwoningen en is gesitueerd op een inbreidingslocatie vlakbij het centrum van Ederveen.

Leesonhof is in meerdere opzichten bijzonder. Het bestaat uit eengezinswoningen, woningen voor senioren en appartementen, waarvan er geen één gelijk zal zijn aan de ander. De nieuwe bewoners bepalen zelf de samenstelling, de indeling en de aankleding. Tweederde van de woningen krijgt het etiket 'Vrijekeuswoning'. De bewoners van deze woningen hadden zelfs de keus tussen huren of kopen.

Woonstede is in oktober 2008 begonnen met de bouw van Leesonhof. Vanuit Q-ESTATE is Jan Roelof Hofstra namens Woonstede als directievoerder verantwoordelijk voor de kwaliteit, planning en financiën van dit project.

Q-ESTATE verwerft opdracht van Credit Suisse

Deze week hebben wij een opdracht gekregen van de Duitse belegger Credit Suisse Kapitalanlagegesellschaft mbH om haar te begeleiden in de herontwikkeling van een kantoorgebouw in Den Haag.

Tezamen met haar Nederlandse vertegenwoordiging, Urban Properties, verzorgen wij het procesmanagement in dit uitdagende traject. Met onze technische achtergrond als bagage, maar zeker ook onze expertise in gemeentelijke procedures, ontwerptrajecten en huur- & verhuurzaken gaan wij ervoor om voor deze opdrachtgever een prachtige ontwikkeling te realiseren!

't Hoogste Punt van 't Hoge Huis te Zwolle in zicht

't Hoge Huis bereikte haar hoogste punt!
Begin 2010 is het hele complex gereed en kunnen de 40 appartementen bewoond worden. De toekomstige bewoners zijn al in beeld en konden tijdens de festiviteiten rondom het hoogste punt een eerste blik werpen in de appartementen op de begane grond. De bouw vordert gestaagd. Het eerste spant van ’t Hoge Huis werd geplaatst, zodat op dat moment ook echt het hoogste punt is bereikt.

SWZ is in augustus 2008 begonnen met de bouw van 't Hoge Huis op de hoek van de Bonkenhavelaan en de Canneveltstraat. Q-ESTATE is door SWZ ingeleend voor het projectmanagement met de verantwoordelijkheid van aanbesteding tot en met oplevering.

't Hoge Huis bestaat uit 40 appartementen met zorg. De zorg gaat vanuit zorg- en servicecentrum "het Zonnehuis" geleverd worden door de Zorgcombinatie Zwolle. In dit complex komen 5 verschillende typen appartementen, zowel sociale huur als riant wonen. Ook komt er een ruimte met mooi terras waar de bewoners gebruik van kunnen maken. Tevens is er een overdekte garage. Met dit project levert SWZ samen met de Zorgcombinatie Zwolle een belangrijke bijdrage aan meer zorgappartementen in de stad.

Referenties

 • Actys
 • Woningstichting Barneveld
 • Driestar
 • AB Vakwerk
 • Gemeente Beverwijk
 • CBRE
 • Woningstichting Nijkerk
 • Woonstad Rotterdam
 • De Goede Woning Rijssen
 • Gemeente Enschede
 • Woonstede
 • Credit Suisse
 • Openbaar Belang Zwolle
 • Eemland wonen
 • Ons Huis Apeldoorn
 • Woonzorg
 • Woningstichting Leusden
 • Gemeente Leeuwarderadeel
 • Hogeschool Utrecht
 • Rijksvastgoedbedrijf
 • Gemeenrte Leeuwarden
 • Wonen Noordwest Friesland
 • SWZ
 • Jones Lang LaSalle
 • Heijmans
 • Gemeente Heerenveen
 • DeltaWonen