Transformatiescan

In navolging van de 'Servicekostenquickscan' werkt Q-ESTATE momenteel verder aan onze 'Transformatiescan'.
Met de huidige leegstand in kantoren is het onvermijdelijk dat een deel van de kantoorruimte een andere functie moet krijgen. Met onze Transformatiescan geven wij vastgoedeigenaren voor een gering bedrag een eerste blik op de mogelijkheid tot transformeren van hun bezit.

Van kantoor naar wonen? Met onze transformatiescan voeren wij een technische inspectie uit van het object, onderzoeken wij de stedenbouwkundige randvoorwaarden en de markt en stellen wij een exploitatiebegroting op om de haalbaarheid van de transformatie te beoordelen.

Interesse? Wij horen graag van u!

Servicekostenscan

In eigen beheer heeft Q-ESTATE een 'Servicekostenquickscan' ontwikkeld waarmee voor eindgebruikers / huurders in één oogopslag een beoordeling van haar servicekostenafrekening wordt gegeven.

Zeker in deze tijd, waarin zowel verhuurder als huurder verregaande kostenreductie willen nastreven, kan een deskundig oordeel over de servicekostenafrekening tot grote besparingen leiden!

Nieuwbouw 'Rumah Maluku' bereikt hoogste punt

Aan de Boutensstraat in Barneveld, grenzend aan de Molukse kerk, verrijst in opdracht van Woningstichting Barneveld een eigentijds vormgegeven woonpaviljoen onder de naam "Rumah Maluku". Rumah Maluku bestaat uit een gebouw met 24 appartementen in de sociale huur en een ruimte voor dagopvang.

Namens Woningstichting Barneveld heeft Q-ESTATE het procesmanagement en de aanbestedingsprocedure verzorgd.

Op 25 oktober 2011 bereikte de nieuwbouw van dit woonzorgcomplex voor Molukse ouderen haar hoogste punt. Traditioneel zet de opdrachtgever bij deze gelegenheid de aannemer in het zonnetje en trakteert haar werklieden.

Q-ESTATE goes international!

Na maandenlange voorbereidingen hebben wij vandaag de overeenkomsten getekend met VFA (Boston, USA) voor het uitvoeren van 'Facility Condition Assessments' op de olieraffinaderij van ExxonMobil in Antwerpen.

In samenwerking met VFA (o.a. Facilities Capital Planning) wordt het vastgoed op de raffinaderij geïnspecteerd en beoordeeld op de aspecten veiligheid en bruikbaarheid. De werkzaamheden starten eind augustus en duren enkele weken.

Met het acquireren van deze opdracht heeft Q-ESTATE haar eerste stappen gezet richting de internationale vastgoedmarkt!

Bouw woonzorgcomplex 'Rumah Maluku' van start

De bouw van 'Rumah Maluku' in Barneveld is van start gegaan.
Op het terrein aan de Boutensstraat is door aannemingsmaatschappij Vink begin deze maand gestart met voorbereidende grondwerkzaamheden. Inmiddels worden de funderingswerkzaamheden uitgevoerd.

Rumah Maluku is een woonzorgcomplex voor Molukse ouderen. Door bouwbedrijf Van de Kolk worden 25 sociale huurappartementen gerealiseerd. Bijzonder is dat het complex direct naast de Molukse kerk komt. De planvorming is in samenwerking met stichting 'Rumah Maluku' tot stand gekomen.

Namens Woningstichting Barneveld heeft Q-ESTATE het procesmanagement en de aanbestedingsprocedure verzorgd. Gedurende de uitvoering zal Q-ESTATE het projectmanagement verzorgen.

De feestelijke omlijsting van de start bouw is begin 2011 gepland.

Referenties

 • Gemeente Heerenveen
 • Actys
 • Gemeenrte Leeuwarden
 • Jones Lang LaSalle
 • Driestar
 • Gemeente Leeuwarderadeel
 • Woningstichting Nijkerk
 • Gemeente Beverwijk
 • Credit Suisse
 • Rijksvastgoedbedrijf
 • Openbaar Belang Zwolle
 • Woningstichting Leusden
 • Gemeente Enschede
 • Woonstad Rotterdam
 • DeltaWonen
 • Woonstede
 • Ons Huis Apeldoorn
 • AB Vakwerk
 • Wonen Noordwest Friesland
 • Eemland wonen
 • Woonzorg
 • SWZ
 • De Goede Woning Rijssen
 • Hogeschool Utrecht
 • CBRE
 • Heijmans
 • Woningstichting Barneveld