Projectmanagers Ons Huis Apeldoorn

Vandaag, 19 juni 2017, heeft Woningstichting Ons Huis uit Apeldoorn ons opdracht verstrekt voor het voorbereiden en aanbesteden van het vraaggestuurd onderhoud voortvloeiend uit de meerjarenonderhoudsplanning (MJOP).
Vervolgens zullen de voorbereidingen worden getroffen op de energetische maatregelen die in combinatie met het projectmatig onderhoud over de periode 2018-2020 uitgevoerd gaan worden. Deze maatregelen dragen bij aan het behalen van de doelstellingen uit het Koepelconvenant Energiebesparing Gebouwde Omgeving, waaronder het gehele woningbezit in 2021 op een gemiddeld energielabel B.

Referenties

 • AB Vakwerk
 • Woonstad Rotterdam
 • Eemland wonen
 • DeltaWonen
 • Gemeenrte Leeuwarden
 • Woonstede
 • Woningstichting Nijkerk
 • Gemeente Beverwijk
 • Woningstichting Leusden
 • Gemeente Leeuwarderadeel
 • Openbaar Belang Zwolle
 • Jones Lang LaSalle
 • Rijksvastgoedbedrijf
 • Gemeente Enschede
 • Hogeschool Utrecht
 • De Goede Woning Rijssen
 • Actys
 • Driestar
 • Woningstichting Barneveld
 • CBRE
 • Woonzorg
 • Heijmans
 • SWZ
 • Wonen Noordwest Friesland
 • Credit Suisse
 • Ons Huis Apeldoorn
 • Gemeente Heerenveen