Nieuwbouw 'Rumah Maluku' bereikt hoogste punt

Aan de Boutensstraat in Barneveld, grenzend aan de Molukse kerk, verrijst in opdracht van Woningstichting Barneveld een eigentijds vormgegeven woonpaviljoen onder de naam "Rumah Maluku". Rumah Maluku bestaat uit een gebouw met 24 appartementen in de sociale huur en een ruimte voor dagopvang.

Namens Woningstichting Barneveld heeft Q-ESTATE het procesmanagement en de aanbestedingsprocedure verzorgd.

Op 25 oktober 2011 bereikte de nieuwbouw van dit woonzorgcomplex voor Molukse ouderen haar hoogste punt. Traditioneel zet de opdrachtgever bij deze gelegenheid de aannemer in het zonnetje en trakteert haar werklieden.

Q-ESTATE goes international!

Na maandenlange voorbereidingen hebben wij vandaag de overeenkomsten getekend met VFA (Boston, USA) voor het uitvoeren van 'Facility Condition Assessments' op de olieraffinaderij van ExxonMobil in Antwerpen.

In samenwerking met VFA (o.a. Facilities Capital Planning) wordt het vastgoed op de raffinaderij geïnspecteerd en beoordeeld op de aspecten veiligheid en bruikbaarheid. De werkzaamheden starten eind augustus en duren enkele weken.

Met het acquireren van deze opdracht heeft Q-ESTATE haar eerste stappen gezet richting de internationale vastgoedmarkt!

Bouw woonzorgcomplex 'Rumah Maluku' van start

De bouw van 'Rumah Maluku' in Barneveld is van start gegaan.
Op het terrein aan de Boutensstraat is door aannemingsmaatschappij Vink begin deze maand gestart met voorbereidende grondwerkzaamheden. Inmiddels worden de funderingswerkzaamheden uitgevoerd.

Rumah Maluku is een woonzorgcomplex voor Molukse ouderen. Door bouwbedrijf Van de Kolk worden 25 sociale huurappartementen gerealiseerd. Bijzonder is dat het complex direct naast de Molukse kerk komt. De planvorming is in samenwerking met stichting 'Rumah Maluku' tot stand gekomen.

Namens Woningstichting Barneveld heeft Q-ESTATE het procesmanagement en de aanbestedingsprocedure verzorgd. Gedurende de uitvoering zal Q-ESTATE het projectmanagement verzorgen.

De feestelijke omlijsting van de start bouw is begin 2011 gepland.

Warme opnames Groot Onderhoud 'complex 14' te Rijssen

Momenteel worden de zogenaamde 'warme opnames' van complex 14 in Rijssen verricht. Tijdens deze opnames wordt per woning vastgesteld welke werkzaamheden nodig zijn.
Complex 14 bestaat uit 68 huurwoningen uit de jaren '50, gelegen aan de Gravenstraat, De Bleijdestraat, Vennekesgaarden, Nassaustraat, Prinsenstraat, Prins Bernhardstraat, Prins Hendrikstraat, Marijkestraat en Graaf Ottostraat.

Na de vooropnames en de aanbestedingsprocedure namens christelijke woningstichting De Goede Woning te hebben verzorgd, verzorgt Q-ESTATE tijdens de uitvoeringsfase de directievoering en het toezicht. De bouwkundige werkzaamheden worden uitgevoerd door bouwbedrijf Vastbouw Oost uit Rijssen.

De onderhouds- en verbeterwerkzaamheden starten in december 2010. Dit betreffen hoofdzakelijk werkzaamheden aan de buitenkant van de woning. Te denken valt aan energiebesparende maatregelen aan de buitenschil, dak- en gevelreparaties, vervangen buitenriolering en kozijnen, verhogen veiligheid conform PKVW etc.

De werkzaamheden zullen volgens planning nog vóór de bouwvak van 2011 zijn afgerond.

4 jaar Q-ESTATE

Op 1 april 2006 zag Q-ESTATE het levenslicht. Sinds die tijd zijn wij actief in de wereld van bouw & vastgoed. Toen wij hiermee startten hadden we nooit kunnen bevroeden dat onze sector door zo'n 'rollercoaster' zou gaan.

Inmiddels zien wij met het stijgen van de buitentemperatuur ook het aanbod aan werk weer iets toenemen. Met een afgeslankte organisatie kunnen wij deze turbulente tijd aan en zullen wij er alles aan doen om ook uw vastgoed met de grootste zorg te omringen en het project gezamenlijk succesvol te voltooien.

Referenties

 • Hogeschool Utrecht
 • Woonstad Rotterdam
 • SWZ
 • AB Vakwerk
 • Openbaar Belang Zwolle
 • DeltaWonen
 • CBRE
 • Gemeenrte Leeuwarden
 • Wonen Noordwest Friesland
 • Driestar
 • Actys
 • Gemeente Enschede
 • Woningstichting Nijkerk
 • Rijksvastgoedbedrijf
 • De Goede Woning Rijssen
 • Woonstede
 • Ons Huis Apeldoorn
 • Gemeente Beverwijk
 • Heijmans
 • Woningstichting Barneveld
 • Jones Lang LaSalle
 • Gemeente Heerenveen
 • Woningstichting Leusden
 • Eemland wonen
 • Gemeente Leeuwarderadeel
 • Credit Suisse
 • Woonzorg