Warme opnames Groot Onderhoud 'complex 14' te Rijssen

Momenteel worden de zogenaamde 'warme opnames' van complex 14 in Rijssen verricht. Tijdens deze opnames wordt per woning vastgesteld welke werkzaamheden nodig zijn.
Complex 14 bestaat uit 68 huurwoningen uit de jaren '50, gelegen aan de Gravenstraat, De Bleijdestraat, Vennekesgaarden, Nassaustraat, Prinsenstraat, Prins Bernhardstraat, Prins Hendrikstraat, Marijkestraat en Graaf Ottostraat.

Na de vooropnames en de aanbestedingsprocedure namens christelijke woningstichting De Goede Woning te hebben verzorgd, verzorgt Q-ESTATE tijdens de uitvoeringsfase de directievoering en het toezicht. De bouwkundige werkzaamheden worden uitgevoerd door bouwbedrijf Vastbouw Oost uit Rijssen.

De onderhouds- en verbeterwerkzaamheden starten in december 2010. Dit betreffen hoofdzakelijk werkzaamheden aan de buitenkant van de woning. Te denken valt aan energiebesparende maatregelen aan de buitenschil, dak- en gevelreparaties, vervangen buitenriolering en kozijnen, verhogen veiligheid conform PKVW etc.

De werkzaamheden zullen volgens planning nog vóór de bouwvak van 2011 zijn afgerond.

Referenties

 • Openbaar Belang Zwolle
 • Eemland wonen
 • CBRE
 • Rijksvastgoedbedrijf
 • Gemeente Leeuwarderadeel
 • Woningstichting Nijkerk
 • SWZ
 • AB Vakwerk
 • Actys
 • Woonstede
 • Ons Huis Apeldoorn
 • De Goede Woning Rijssen
 • Jones Lang LaSalle
 • Credit Suisse
 • Woningstichting Leusden
 • Heijmans
 • Hogeschool Utrecht
 • Woningstichting Barneveld
 • Gemeenrte Leeuwarden
 • Gemeente Heerenveen
 • Wonen Noordwest Friesland
 • DeltaWonen
 • Gemeente Enschede
 • Woonzorg
 • Driestar
 • Woonstad Rotterdam
 • Gemeente Beverwijk